D’Jorboch 2020 mat dësen Artikelen ass uan d’Membere verdält gän

*****                                    Cérémonie du 75ième Anniversaire de la Libération de la Ville de Vianden le 12 février 2020

Jean-Paul Hoffmann       Erinnerungen an Jean Milmeister (1938-2019), Ehrenpräsident der “Veiner Geschichtsfrënn”

Jemp Weydert                    Ech se mat Milmeistesch Jang an d’Schull gaangen!

Norbert Meyer                   Jakob Goldschmidt aus Vianden, Revolitionär, Kapitalist und Kirchenruinierer in Prüm

*****                                   Dem Vic Abens sein leetzt Ried an der Chamber, den 17. Dezember 1980

Jean-Paul Hoffmann      Die Familie WIROTH

Claude Fox                        Quellen und Fakten zu den Anfängen des Templerordens vor 900 Jahren

Josy Bassing                      Militärgeschichte von Schloss Vianden

Frank Leonardy               Ousfluch 2019 op Prüm an Schönecken

12 Febuar 2020: Liberatiunsfeier mam Grand-Duc op der Plank an om Schlooss

Les « Veiner Geschichtsfrënn » et la Ville de Vianden ont commémoré le 75e anniversaire de la libération de notre Ville par les troupes américaines.

Les festivités ont eu  lieu le mercredi, 12 février 2020 en présence de Son Altesse Royale le Grand-Duc.

Les cérémonies étaient  dédiées aux 11 soldats du 1255th Engineer Combat Battalion, tombés pendant les opérations de la libération de Vianden et aux habitants de notre Ville « Morts pour la Patrie ».

PROGRAMME

Cérémonie près du Monument de commémoration

 • Dépôt d’une couronne de fleurs par Son Altesse Royale le Grand-Duc
 • Escorte militaire par l’Armée Luxembg. et Sonnerie aux Morts par laMusique Militaire (lieu de la cérémonie : point de vue Belvédère (lieu-dit Plank)

Séance académique au Château de Vianden

 • Paroles de bienvenue par Monsieur Claude Tonino, Bourgmestre de la Ville de Vianden (Discours Claude Tonino)
 • Vianden entre 1939 et 1945 par Monsieur Jean-Paul Hoffmann, Président des « Veiner Geschichtsfrënn »(Discours Jean-Paul Hoffmann)
 • Interlude musical
 • La libération de Vianden, le 12 février 1945 par Monsieur Marcel Scheidweiler (Powerpoint Marcel Scheidweiler)
 • Interlude musical
 • Témoignages présentés par des adolescents de la Maison des Jeunes de Vianden (Temoinages)
 • Hymnes Nationaux

Encadrement musical par l’Harmonie Municipale de Vianden et la Chorale Trinitaire

Messe en l’honneur des soldats tombés

 Une messe en honneur des soldats américains tombés lors de notre libération a été célébrée le dimanche, 16 février à l’Eglise des Trinitaires par Monsieur Jeannot Gillen, Curé-Doyen à Vianden (Prières par Jeannot Gillen).  L’encadrement musical était assuré par la Chorale Trinitaire.

L’Office était suivi du dépôt de gerbes au Monument aux Morts sur la Place de la Résistance.

Exposition de photos thématiques

Une exposition de photos thématiques par le « Veiner Photoclub » a lieu dans la Galerie d’Art, place Vic Abens du 13 février au 22 février 2020 (heures d’ouverture : de 15:00h à 19:00h, samedi et dimanche de 15:00 à 18:00h).

 

D’Jorbouch 2019 ass do:

D’Jorbouch 2019 vuan de Veiner Geschichtsfrënn ass Ousgangs Dezember uan d’Membere verschëckt resp. verdält gän

                                                           Inhaltsverzeichnis

Jean-Paul Hoffmann                              Virwuert
***                                                                Foto: Joyeuse Entrée 15. Juni 2002
Jean-Paul Hoffmann                              Jean-Pierre Abens (1932-2019) zum Gedenken
Jean Milmeister                                        Warum wurde Vianden erst am 12. Februar 1945 als letzte
luxemburger Stadt befreit ?
Ligue Ons Jongen Veianen                   Gestuerwen fir d’Hémecht
Jean-Paul Hoffmann                             Die Familie METZ
Dr. Nic Neuens                                         Die Kirche von Vianden, Teil 4
Theis Erny/Jeannot Gillen                    Ausstellung der Messgewänder des Pfarrverbandes Vianden
auf Schloss Vianden
Josy Bassing                                             Der Kupferstich Merians – die älteste bekannte Ansicht
Viandens
Claude Fox                                                Johann Moritz von Nassau-Siegen und der Viandener
Grafentitel, Teil II
Werner Weber                                         Apothekenverkauf in Vianden 1780
Josy Bassing                                            Portae temporis – Die Pforten des Himmels 125
Josy Bassing                                            Ein Rezept aus der Schlossküche
Ton Eggen                                                Jahresausflug 2018 nach Hamm, Rittersdorf und Malberg
***                                                             GVF Ousfluch 2019 op Prüm a Schönecken – Programm
***                                                              Verwaltungsrat / Buchreihe
***                                                              Inhaltsverzeichnis

75ième Anniversaire de la Libération de Vianden le 12 février 1945

Sur l’initiatve des “Veiner Geschichtsfrënn”, notre association organisera le 12 février 2020, ensemble avec la Ville de Vianden, la Commémoration du 75ième Anniversaire de la libération de notre Ville. En effet, le 12 février 1945, la Ville de Vianden fut libérée en tant que dernière localité du Grand-Duché par les troupes américaines. Cette cérémonie aura lieu en présence de notre Grand-Duc et de l’Ambassadeur des Etats-Unis.

Monument en l’honneur des soldats américains tombés lors de la libération de Vianden (Photo: Armand Wagner)

Ousfluch op Prüm a Schönecken

Eisen nächsten Ousfluch féiert is op de Spure vuan der Veiner Geschicht op Prüm a Schinneeken (Schönecken).

Mir fuare Samstes den 12. Oktober 2019 mat dësem Programm:

 • 07.30h : Départ mam Bus zu Veinen (Parking Larei)
 • 08.45h:  Zéit fir en Tass Kaffi zu Prüm
 • 09.30h : Besichtigung vuam der Abtei mat der St. Salvator-Basilika (Guide: Monika Rolef)
 • 12.00h : Mëttigässen zu Schinneeken
 • 15.00h:  Besichtigung vua Schinneeken mat seiner Burig (Guide: Adelheid Karp)
 • 17.30h : Retour zu Veinen

                         Abtei Prüm mat St. Salvator Basilika                                                                                   Burig Schinneeken Read more

D’Jorbouch 2018 ass do.

D’Jorboch 2018 vuan de Veiner Geschichtsfrënn ass Ousgangs November uan d’Membere verschëckt resp. verdält gän

Inhaltsverzeichnis

Jean-Paul Hoffmann           Virwuert

***                                           Foto: Regensburger Marienkaleener 1882

Jean-Paul Hoffmann           Erinnerungen an den Ehrenbürgermeister Dr. Raymond Frisch (1923-2018)

Jean Milmeister                   An Erënnerung un de Cornel Meder (1938-2018)

Claude Fox                            Johann Moritz von Nassau-Siegen (1604-1679)  und der Viandener Grafentitel

Jean Milmeister                   Die Viandener «Miertchens» – Verse und ihre Bedeutung Read more

Auf den Spuren der Viandener Geschichte

Auf den Spuren der Viandener Grafschaft hat am 13. Oktober 2018 eine 20-köpgfige Delegation unserer Vereingung die Schlösser von Hamm und Malberg besucht.

Am Vormittag wurden wir in Hamm vom Schlossherr Graf Ferdinand von Westerholt empfangen, der uns anschliessend durch sein Schloss führte.

Die Teilnehmer mir Graf Ferdinand von Westerholt (ganz links) vor Schloss Hamm

Am Nachmittag wurden wir von Frau Kappes vom Förderverein Schloss Malberg durch die teilweise restaurierten Räume des Schlosses geführt.

In diesem Zusammenhang möchten wir daran erinnern dass im nächsten Jahrbuch der Viandener Geschichtsfreunde ausführlich über dieses historische Gebäude berichtet wird.

 

Eis Online-Bibliothéik wiist….

An der Zwëschenzéit ass än Däl vuan de Publikatiune déi vergraff  sen, digitalisiert gän, an domat däne Memberen déi des Béicher nët hon, verfügbar gemach gän. Si kënne se online kucken an erofzeluaden.

Et handelt sich de Moment em dës Béicher, déi dir ënner “Publikatiune” fannt:

 • die komplett Jorbéicher vuan 1983 uan,
 • Viandensia (Kuriosa, Sagen, Gebräuche und Schnooken) ous dem Jor 1977,
 • Chronik der Stadt Vianden von 1815-1925 von Theodore Bassing, Stadtsekretär, ous dem Jor 1926,
 • Chronik der Stadt Vianden von 1926-1950 ous dem Jor 1976,
 • Chronik der Stadt Vianden von 1951-1980 ous dem Jor 2011,
 • Vianden, die Perle des malerischen und historischen Luxemburger Landes von Theodor Bassing, ous dem Jor 1922,
 • Vianden, Monographie illustrée, par Vannerus, Tockert, Oster, Ries, Reuter, Gilson, Weber, Henkes et Hess ous dem Jor 1931
 • Landwûol im Kanton Vianden ous dem Jor 1932
 • Yolanda (1283-1983) ous dem Jor 1983,
 • Vianden  in seinen Kirchen, Kapellen und sakralen Kunstschätzen von Prof. Pierre Bassing, ous dem Jor 1983
 • Vianden Guide 1926
 • Burg Falkenstein an der Our von Paul-Marie Meier
 • Veiner Dixionär ous dem Jor 1994.

Vernissage vuan der Oussteelung “Streik 1942” en Donnischdig den 15. März 2018

Vianden. Am Schobermesssontag, dem 30. August 1942 gab Gauleiter Gustav Simon die allgemeine Wehrpflicht mit sofortiger Einberufung der Jahrgänge 1920 bis 1924 bekannt. Eine Nachricht, die das Land durchzuckte wie ein lähmender Blitzschlag.

Die Luxemburger reagierten darauf mit einem Generalstreik, der am darauffolgenden Tag, dem 31. August 1942 in der Lederfabrik „Ideal“ in Wiltz begann. Angestellte, Lehrer, Gemeinde- und Staatsbeamte sowie Geschäftsleute folgten ihrem Beispiel. Die Streikbewegung breitete sich auf weitere Orte des Landes aus.

An vielen Stellen kam es zu Arbeitsverweigerungen, zahlreiche Geschäfte blieben geschlossen. Die Besatzer beantworteten den Streik mit brutaler Gewalt. Noch in der Nacht vom 31. August auf den 1. September wurde der Ausnahmezustand verhängt und ein über Nacht eingesetztes Standgericht erstickte die Streiks im Blut.

Um an diese schicksalhafte Zeit vor nunmehr über 75 Jahren zu erinnern, findet am heutigen Freitag und morgigen Samstag im Kulturzentrum Larei in Vianden die von den „Veiner Geschichtsfrënn“ organisierte Ausstellung „De Streik vun 1942“ statt. Es handelt sich hierbei um eine Wanderausstellung der Stadt Wiltz in Zusammenarbeit mit dem „Musée national de la résistence“.

Read more

D’Veiner Jorbouch 2017 ass do

Dat neit Jorbouch “Ous der Veiner Geschicht” ass elo  do an ass uan d’Membere verschéckt gän.

Inhaltsverzeichnis

Jean-Paul Hoffmann         Virwuert
***                                         Foto: De „Fraassy“
Jean Milmeister                  Vor 600 Jahren kamen die Nassauer nach Vianden
Raymond Frisch                  Etappen einer Flucht
Jean-Paul Hoffmann          Erinnerungen an eine außergewöhnliche Frau – Anna Wilhelmy
Edmond de la Fontaine      Luxemburger Sitten und Bräuche II
Dr. Nic Neuens                    Die Kirche von Vianden –  Teil 2 Read more

Vor 600 Jahren kamen die Nassauer nach Vianden

“Veiner Geschichtsfrënn” besuchten Dillenburg

Im Rahmen dieses historischen Jubiläums hatte am vergangenen 7. Oktober eine 12-köpfige Delegation unserer Vereinigung die Oranierstadt Dillenburg besucht. Diese Stadt ist in der Oranier-Union mit den Städten Breda (NL), Diest (B), Orange (NL) verschwistert. Leider fehlt die Stadt Vianden in dieser Union.

Wir wurden von unserer Schwesterorganisation, die Geschichtsfreunde Dillenburg , besonders herzlich empfangen. Read more

Veiner Geschichtsfrënn soen dem Jean Milmeister merci

Den 4. August 2017 war en Delegatiun vuan de Veiner Geschichtsfrenn op Tënten fir hirem Irepresident merci ze soen fir sein 25jährig Presidentschaft. Béi där Geleeënhät hot de President Jean-Paul Hoffmann him en Aquarelle vuam Veiner Kënstler Lou Bassing iwerächt an druan erënnert dass de Jean Milmeister bis haut nët manner wi 150 Artikelen fir d’Jorbéicher vuan de Geschichtsfrënn geschriwen. Read more

Veiner Konveniat vuam 30. Aprël 2017

31 Jor nodäm d’Veiner Geschichtsfrënn e grusse Konveniat gefeiert haten, hot elo de Veiner Photoclub d’Relève gehol an e neie Konveniat organisiert. Genau wi 1986, war och dëse Konveniat an der Larei organisiert mat em Concert vuan der Veiner Stadmusik a mat er schinner Fotooussteelung.

.

En 120 aal a jung Veiner haten sich afonnt vir mateneen e schinnen Dag ze verbringen (Foto: Armand Wagner)

 

Generalversammlung vuam 23. März 2017

“Veiner Geschichstfrënn” blicken zurück

Seit der Gründung im November 1973 entwickeln die ‚Veiner Geschichtsfrënn’ eine äußerst rege Tätigkeit und mein großer Wunsch ist, dass das rollende Rad nichts von seiner Schwungkraft verliert.“ Dies schrieb einst der erste Präsident der Viandener Geschichtsfreunde Vic Abens im Vorwort der ersten, von den Geschichstfreunden herausgegebenen „Chronik der Stadt Vianden“ (Band I).

Das rollende Rad hat nichts von seiner Schwungkraft verloren, im Gegenteil, es wird mit neuer Dynamik vorangetrieben um auch weiterhin wertvolle kulturelle und vor allem historische Arbeit im geschichtsträchtigen Mittelalterstädtchen an der Our, in dem Traditionen und Gebräuche noch hochgehalten werden, zu leisten. Read more

DICKS-Feier vuam 5. November 2016


Photo: Armand Wagner

Vianden. Im Rahmen der Erinnerungsfeierlichkeiten der „Veiner Geschichtsfrënn“ an den 125. Todestag von Edmond de la Fontaine („Dicks“) wurden vor Kurzem im „Dicksgärdchen“ Blumen deponiert.
Sowohl der Vizepräsident der „Geschichtsfrënn“, Jean-Paul Hoffmann, wie auch der Schöffe der Gemeinde Vianden, Claude Tonio, erinnerten Read more